Blog

El dolor

El dolor

Conèixer i tractar adequadament el dolor ens pot permetre una vida més plena.
L’alimentació durant el càncer

L’alimentació durant el càncer


Ser diagnosticat d’un càncer i iniciar-ne el tractament planificat per l’especialista pot fer que oblidem altres aspectes quotidians que també són una part impres- cindible de qualsevol tractament contra la malaltia, ...

Llistat de categories